Provozovatel:

Ubytkozaskveleceny.cz je inzertní portál ubytování, který je provozován fyzickou osobou: Pavol Zbončák, IČO: 44863136, Adresa: Podzávoz 2499, 02201 Čadca, Číslo živnostenského registra: 520-21831
Bankovní spojení: Česká spořitelna - Účet: 4137977013/0800

Portál umožňuje zveřejňovat nabídky ubytování soukromých osob ale i podnikatelských subjektů.

Povinnosti ubytovatele:

Ubytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkům ubytování přesně v souladu se všemi informacemi o ubytování, které si ubytovatel uvede do své prezentace ubytovacího zařízení. Ubytovatel  je  povinen udržovat informace  o prezentovaném objektu aktuální. Slouží mu k tomu svůj uživatelský profil, kteří si vytvoří při přidávání ubytování na portál. Ubytovatel se zavazuje komunikovat se zákazníky slušně, nezavádět, dodržovat morální a etická pravidla.
 

Ukončení spolupráce ze strany ubytovatele:                                                        

Ubytovatel může spolupráci  s portálem ukončit na konci předplaceného období.

Období si ubytovatel vybírá na začátku propagace na základě balíčku. Ubytovatel může ukončit spolupráci i dříve než mu vyprší platnost balíku,ale v takovém případě ubytovateli nevzniká nárok na vrácení peněz ani na náhradu škody.
 
Ukončení spolupráce ze strany portálu:
Portál ubytování může spolupráci s ubytovatelem skončit okamžitě pokud ubytovatel nebude dodržovat to co je napsáno pod odstavcem povinnosti ubytovatele.
 

Ukončení služeb portálu:

Provozovatel může kdykoliv upravit nebo v případě technické údržby a aktualizace přerušit poskytování služeb tohoto portálu nebo materiálů uvedených na tomto portálu.Provozovatel nenese vůči vám ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost v důsledku takové úpravy nebo přerušení.

V případě údržby nebo aktualizace portálu se ubytovatelem nebudou 
s balíků odpočítávat dní,které portál stál.

Web stránky ubytovatele:

Ubytovatelé si mohou do svých propagací uvádět i své webové stránky.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah, kteří si ubytovatelé vloží na portál. Provozovatel neodpovídá za dohodu mezi zákazníkem a ubytovatelem.

Cena propagace ubytování:


Podrobné informace  se dozvíte sem: Balíky pro ubytovatele